webinar register page

Webinar banner
Ryzyko walutowe - strategie zabezpieczeń, trendy i oczekiwania dla głównych par walutowych oraz rynku akcyjnego w USA.
Agenda:
1. Western Union International Bank - kim jesteśmy?
2. Charakterystyka instrumentów do zabezpieczania ryzyka walutowego dostępnych w WUIB.
3. Obecne trendy na głównych parach walutowych oraz oczekiwania na następne 12 miesięcy (EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD). Praktyczne zastosowanie instrumentów zabezpieczających.
4. Bieżąca sytuacja na rynku akcyjnym w USA (S&P500). Przewidywania na kolejne 12 miesięcy i możliwe konsekwencje dla gospodarek światowych.
5. Pytania.

Apr 13, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Western Union Business Solutions.